diumenge, 16 de desembre de 2018

Sortida Masos de Pals, barraca Batallera.

Sortida diumenge 16 desembre Gent del Ter hem fet la sortida pels Masos de Pals, hem passat per la font de can Pou, Mas Pou Ses Garites, barraca Batallera, i la cova dels Lladres i un camí enmig del bosc envoltat de parets de pedra seca.

ÀLBUM FOTOS SORTIDA.


Tot el grup a la cova dels lladres.


BATALLERA, la barraca

Cap a mitjan segle xIx, la construcció fou comprada pel besavi de Pepita Martí, de Regencós, a untal Bataller de Torroella de Montgrí. A la documentació consta, efectivament, que el 1854, SebastiàBataller, de Torroella de Montgrí, tenia pertinences a Pals, al lloc dit Riells. Sembla doncs que aquestcognom, amb la iodització pròpia de la parla local, és l’origen del nom de la construcció. La barraca,molt malmesa però dempeus fins no fa gaire temps, recordava vagament una ermita. Tant la sevaubicació com alguns elements arquitectònics (volta i sageteres) fan pensar que es tractava d’una
edificació anterior al segle xVII i que antigament hauria tingut la mateixa funció que una torre dedefensa.
LLADRES, la cova dels
El 1861, consta com a territori plantat de pins a Rodors. Corre la llegenda que uns lladres que
fugien s’haurien refugiat a la cavitat de la roca.


POU DE SES GARITES, can
Nom modern, derivat de l’element arquitectònic que caracteritza el mas; el trobem com a «manso
de Garitas» entre 1950-60. Antigament era el mas Huguet del Bosc.

HUGUET, el mas
És esmentat el 1352, afrontava amb els erms del Senyor Rei. El 1489, es diu que el «mas apellat
den Huguet» afrontava amb possesions dels masos Caçà, Abril i Roig del Bosc. El cognom Huguet
apareix de vegades lligat al corònim del Bosc: «Pere Huguet del Bosch» (1352), «Montserrat Huguet
del Bosch» (1573). El 1671, consta que els masos Huguet del Bosc i Arnaulo eren del mateix pro-
pietari, i es diu que el primer afrontava a migdia amb pertinences del mas Cortei de Regencós. El 735, el mas Huguet del Bosc pertany a Joan Pou i Huguet i a Francisco Pou i Huguet, pare i fill,
que s’ho van vendre tot (el mas Huguet del Bosc, el mas Arnauló i una peça de terra a les Costes).
El 1865, és propietat de la casa Mató de Regencós i consta que té terres que afronten amb el puig
d’en Pou. És l’antic nom del que avui es coneix per can Pou de ses Garites, on havia viscut un oficial
del Sant Ofici.


Font de can Pou.La paret seca o pedra seca, i també pedra en sec, és una tècnica de construcció tradicional i popular que es fa a partir de pedres encaixades sense l'ús de cap tipus d'argamassa per unir-les, només sorra seca per acabar d'omplir els buits que hi puguin quedar. D'aquí el seu nom: com que no s'ha usat cap pasta, la paret és seca.Text tret de "Pals, Recull onomàstic" de Anna Maria Corredor Plaja.
Fotos Josep Masó.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada